อัตเดตล่าสุด : 29 กันยายน 2559 เวลา 17:01:47 น.
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
 
ประเทศ
สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
USA USD 100
34.58
34.65
USA USD 50
34.53
34.65
USA USD5-20
34.43
-
USA USD 1
33.98
-
Euro Zone EUR
38.70
38.85
United Kingdom GBP
45.20
45.60
Hong Kong HKD
4.45
4.48
China CNY / RMB
5.14
5.16
Japan (:10000) JPY
0.3410
0.3430
Singapore SGD
25.35
25.45
Malaysia MYR
8.42
8.46
Korea KRW
0.0315
0.0318
Taiwan TWD / NT
1.110
1.125
Australia AUD
26.45
26.65
New Zealand NZD
25.10
25.50
Canada CAD
26.40
26.70
Switzerland CHF
35.55
35.65
Denmark DKK
5.17
5.20
Norway NOK
4.27
4.31
Sweden SEK
4.00
4.03
South Africa ZAR
2.40
2.55
Philippines PHP
0.720
0.750
Saudi Arabia SAR
9.15
9.25
United Arab Emirate AED
9.35
9.50
Qatar QAR
9.45
9.55
Oman OMR
89.30
90.20
Indoneisa (:1000) IDR
0.00265
0.00270
Scotland SCP
44.40
45.50
India INR
0.500
0.515
Russia RUB
0.530
0.550
Vietnam VND
0.00153
0.00157
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยนที่เห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการเพื่อยืนยันอัตราที่ต้องการ อัตรานี้เป็นข้อมูล และอัตราที่ให้บริการ ณ สาขาเซี้ย เท่านั้น