อัตเดตล่าสุด : 27 เมษายน 2558 เวลา 16:16:07 น.
อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
 
ประเทศ
สกุลเงิน ราคาซื้อ ราคาขาย
USA USD 100
32.62
32.67
USA USD 50
32.57
32.67
USA USD5-20
32.47
-
USA USD 1
32.02
-
Euro Zone EUR
35.35
35.50
United Kingdom GBP
49.35
49.50
Hong Kong HKD
4.20
4.23
China CNY / RMB
5.20
5.23
Japan (:10000) JPY
0.2735
0.2745
Singapore SGD
24.40
24.50
Malaysia MYR
8.98
9.03
Korea KRW
0.0300
0.0305
Taiwan TWD / NT
1.045
1.060
Australia AUD
25.40
25.60
New Zealand NZD
24.75
25.00
Canada CAD
26.70
26.85
Switzerland CHF
34.10
34.30
Denmark DKK
4.70
4.75
Norway NOK
4.13
4.18
Sweden SEK
3.73
3.78
South Africa ZAR
2.60
2.75
Philippines PHP
0.730
0.760
Saudi Arabia SAR
8.60
8.70
United Arab Emirate AED
8.80
8.90
Qatar QAR
8.85
8.95
Oman OMR
83.80
85.30
Indoneisa (:1000) IDR
0.00246
0.00260
Scotland SCP
48.85
49.35
India INR
0.510
0.530
Russia RUB
0.610
0.650
Vietnam VND
0.00147
0.00155
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยนที่เห็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการเพื่อยืนยันอัตราที่ต้องการ อัตรานี้เป็นข้อมูล และอัตราที่ให้บริการ ณ สาขาเซี้ย เท่านั้น